Strategii Europene în Inovare

În 23 - 24 martie 2000 la Lisabona a fost lansat un obiectiv strategic pentru Uniunea Europeană...


în scopul întăririi gradului de ocupare a forţei de muncă, reformei economice şi coeziunii sociale ca parte a economiei bazate pe cunoaştere.

 

Aspecte legate de inovare sunt exprimate explicit în două capitole, respectiv „Crearea unei zone europene de cercetare şi inovare" şi „Crearea unui mediu propice pentru pornirea şi dezvoltarea unor afaceri inovative, în special IMM-uri". Între altele, în aceste capitole se promovează ideea că activităţile de cercetare trebuie mai bine integrate în coordonate la nivel european pentru a le face cât mai inovative, astfel încât să se asigure că Europa oferă perspective atractive pentru cele mai bune creiere.

 

În ce priveşte afacerile, este precizat faptul că dinamismul şi competitivitatea acestora sunt direct dependente de cadrul de reglementare care conduce la investiţii, inovare şi antreprenoriat şi astfel trebuie încurajate reţelele de inovare (interfaţa între companii şi pieţe financiare, între Cercetare/Dezvoltare şi instituţii de învăţământ, între servicii de consultanţă şi pieţe tehnologice).

 

Comunicarea din 11 martie 2003 a Comisiei Europene  către Consiliul şi Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul pentru Regiuni, COM (2003) 112 final, denumită „Politica de Inovare: Actualizarea abordării Uniunii în contextul Strategiei Lisabona" a avut ca scop actualizarea conceptului de inovare precum şi implicaţiile acesteia în politici economice. În acest document sunt subliniate căile către inovare.

 

Strategia Europeană 2020.

 

În cadrul strategiei se afirmă faptul că Europa poate reuşi doar dacă acţionează colectiv, ca o Uniune. Este nevoie de o strategie care să ajute Europa să iasă mai puternică din criză şi să transforme Uniunea Europeană într-o economie inteligentă, sustenabilă şi inclusivă aducând niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială.

 

Europa 2020 pune în faţă trei priorităţi mutuale pentru întărire:

  • Creşterea inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
  • Creştere sustenabilă: promovarea unei economii mai eficiente ca resurse, mai verde şi mai competitivă;
  • Creştere inclusivă: asigurarea unei economii cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă şi asigurarea coeziunii sociale şi teritoriale.

 

Una din cele trei iniţiative este creşterea inteligentă - o economie bazată pe cunoaştere şi inovare. Acţiunea sub această prioritate va elibera capacităţile inovative ale Europei, îmbunătăţind rezultatele educaţionale şi calitatea şi rezultatele instituţiilor educaţionale, şi exploatarea beneficiilor economice şi sociale ale societăţii digitale. Aceste politici ar trebui duse la îndeplinire atât la nivel regional, naţional, cât şi la nivel european.

 

Inovarea este amintită şi în cadrul uneia din cele şapte iniţiative emblematice ale acestei strategii, şi anume „Uniunea Inovativă". Această iniţiativă îşi propune îmbunătăţirea condiţiilor cadru de acces la finanţare pentru cercetare şi inovare pentru a se asigura că ideile inovative pot fi transformate in produse şi servicii care creează creştere economică şi locuri de muncă. Scopul acesteia este de a refocusa politicile de inovare şi C/D pe provocările cu care se confruntă societatea europeană, cum ar fi schimbările climatice, energia şi eficienţa resurselor, sănătatea şi schimbările demografice. Fiecare legătură ar trebui să fie întărită în lanţul inovării.