Finanţări pentru inovare

Finantari


1. Fondurile structurale:

 

Programul Operational Regional - POR


AXA PRIORITARA 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere

1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii:
B. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri

AXA PRIORITARA 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional

 

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE


AXA PRIORITARA 1 - Un sistem inovativ si eco-eficient de productie

AXA PRIORITARA 2 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

AXA PRIORITARA 3 - Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

AXA PRIORITARA 4 - Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=competitivitate

 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU


AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=resurseumane

 

Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu


AXA PRIORITARA 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

AXA PRIORITARA 3 - Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate

AXA PRIORITARA 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=mediu

 

Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR


AXA 1: Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier


1.1. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul Uman

1.1.1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte
1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri

1.2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze Inovatia
1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole

1.2.2. Imbunatatirea valorii economice a padurii
1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

1.2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

 

AXA 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural


2.1. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole

2.2. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere

 

AXA 3: Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale


3.1. Masuri privind diversificarea economiei rurale

3.2. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale

 

AXA 4: Axa LEADER


4.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

4.2. Implementarea proiectelor de cooperare

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=dezvoltarerurala

 

Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania


Prioritatea 2 - Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă

2.2 Promovarea cooperării în domeniul C+D şi inovării

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=transfrontaliera

 

Programul de Cooperare Transnationala Europa de Sud-Est


Axa prioritară 1 - Sprijinirea inovării şi antreprenoriatului

- dezvoltarea reţelelor tehnologice şi de inovare în domenii specifice ;

- dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ ;

- îmbunătăţirea condiţiilor cadru şi deschiderea drumului către inovare.

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=transnationala

 

Programul de Cooperare Teritoriala INTERREG IVC


Prioritatea 1: Inovarea şi economia cunoaşterii

- inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică;

- antreprenoriat şi IMM-uri;

- societatea informaţională.

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=interregionala

 

Programul de Cooperare Interregionala ESPON 2013


Prioritatea 1 - Cercetare aplicată în domeniul dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii.

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=interregionala

 

Programul de Cooperare Interregionala URBACT II


Axa prioritară 1 - Oraşele, motoare de creştere şi locuri de muncă

1.2 Îmbunătăţirea inovaţiei şi a economiei cunoaşterii

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=interregionala

 

2. Al 7-lea Program Cadru pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Activităţi Demonstrative (FP7)

http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-brochure_ro.pdf


3. Programul cadru pentru competitivitate şi inovaţie (CIP)

http://ec.europa.eu/cip/index_ro.htm